Bela Kiss - Prologue (Cinema film) / 2010 / Role: Förster / R: Lucien Förstner